Dr. Boros István Gábor ügyvéd


1052 Budapest, Hercegprímás utca 7.

Bemutatkozás

Üdvözlöm!


Dr. Boros István Gábor egyéni ügyvéd vagyok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem 1981-ben. A tanulmányaim befejezését követően a Fővárosi Bíróságon fogalmazókén, majd a Fővárosi Tanácsnál jogi főeladóként dolgoztam, ezt követően vállalati területen vezető jogtanácsosként helyezkedtem el. 1991-ben kezdtem meg az ügyvédi praktizálást. Az irodám a belváros szívében a Hercegprímás utcában található.

Szakterületeim

Szakterületeim


Ingatlan jog

 • Adásvételi szerződések, egyéb tulajdonjog átruházásra irányuló szerződések készítése és kapcsolódó adó- és illeték tanácsadás;
 • Közös tulajdon rendezésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, peres képviselet ellátása;
 • Ingatlan-beruházások teljes körű jogi képviselete;
 • Társasház alapítás;
 • Művelésiág változtatásával kapcsolatos jogi képviselet;
 • Építési hatóságok előtti engedélyezési eljárásokban jogi képviselet ellátása;
 • Külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos hatósági eljárásban jogi képviselet ellátása;
 • Projekt cégek alapítása, szerződések, szerződésminták készítése;
 • Ingatlanokkal kapcsolatos peres- és nemperes-, valamint közigazgatási eljárások során jogi képviselet ellátása;
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálogjog alapítása, opciós jog stb.) szerkesztése;
 • Földhivatali ügyintézés;

Társasági jog

 • Társaságok állandó jogi képviselete;
 • Cégalapítás, cégmódosítás;
 • Társasági jogi dokumentumok szerkesztése;
 • Üzletrész- és részvény átruházás;
 • Cégátalakulások (társasági formaváltás, szétválás, kiválás, beolvadás, összeolvadás);
 • Vállalatcsoportok, holdingok létrejöttének előkészítése, uralmi szerződés szerkesztése;
 • Végelszámolás, csőd- és felszámolási eljárás;
 • Társaságok kintlévőségeinek behajtása során peres- és peren kívüli jogi képviselet ellátása;
 • Társaságok teljeskörű jogi átvilágításának lebonyolítása;

Munkajog

 • Vállalati belső szabályzatok jogi szempontból történő felülvizsgálata;
 • Az ügyfél igényeihez igazodó munkaszerződések, munkaszerződés minták kidolgozása;
 • Vezető állású munkavállalókkal megkötendő szerződések, megállapodások kidolgozása;
 • Munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos jog tanácsadás;
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogi tanácsadás, felmondás, közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre irányuló dokumentumok szerkesztése;
 • Munkáltatói tájékoztatások, munkaköri leírások készítése;
 • Munkáltatók és munkavállalók jogi képviseletének ellátása munkaügyi perekben.

Kártérítési jog

 • Szerződésszegésből eredő károk és szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési igények érvényesítése;
 • Közlekedési balesetekből származó vagyoni károk, sérelem díj érvényesítése;
 • Munkajogi kártérítési igények érvényesítése;
 • Személyhez fűződő jogok (pl. jó hírnév) megsértéséből eredő kártérítési igények;

Peres- és nemperes képviselete

 • Polgári peres eljárás;
 • Fizetési meghagyásos eljárás;
 • Cégbíróság előtti eljárások (cégalapítás, cégmódosítás, végelszámolás);
 • Csőd- és felszámolási eljárás;
 • Végrehajtási eljárás.

Családjog

 • peren kívüli- és perbeli jogi képviseletét házassági bontóperben;
 • szülői felügyelettel (gyermekelhelyezéssel) és tartással kapcsolatos-, apasági és származás megállapítása iránti-, valamint cselekvőképességet érintő ügyek;
 • házassági vagyonjogi szerződések és házassági közös vagyon megosztására irányuló szerződések szerkesztését/ véleményezése
Kapcsolat

Kapcsolat